Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale Gustul dulce, mult aduce

Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale
„Gustul dulce, mult aduce”
Campanie promoțională desfășurată pe site-ul www.zaharbod.ro (perioada campaniei: 05.04.2024 - 31.05.2024)

ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
1.1 Organizatorul Campaniei promoţionale „Gustul dulce, mult aduce”, campanie promoțională
desfășurată pe site-ul www.zaharbod.ro (denumită în continuare „Campanie promoțională”) este S.C.Best Achizitii SRL, persoană juridică română, cu sediul social în București, sector 2, Bdul. Ferdinand I nr. 58 C, scara A, etaj 3, ap. 9, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/16975/05.10.2017, având cod unic de identificare fiscala RO32125703, adresă de email: office@bestachizitii.ro, reprezentată prin Dna. Budar Carmen Elena Luiza, în calitate de Administrator
1.2 Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (în cele ce urmează „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Campaniei, având obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.
1.3 Prin participarea la acesta Campanie promoțională, se prezuma cunoașterea Regulamentului și acordul participanților. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

ARTICOLUL 2. TEMEIUL LEGAL
2.1 Prezenta Campanie promoțională se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 modificată și completată, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

ARTICOLUL 3. DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
3.1 Campania promoţională se desfăşoară în perioada 05.04.2024, ora 10:00, inclusiv, și se va încheia la data de 31.05.2024, ora 23:59, inclusiv.
Toate înregistrările efectuate anterior/ulterior acestor date nu vor fi luate în considerare, fiind declarate din start neeligibile pentru a intra în tragerea la sorți.

ARTICOLUL 4. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE
4.1 Campania promoţională este organizată şi se desfăşoară doar pe teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament si doar site-ul www.zaharbod.ro, in pagina dedicata campaniei.

ARTICOLUL 5. ELIGIBILITATE
5.1 Campania promoţională se adresează tuturor persoanelor fizice, cu vârsta de peste 18 ani, avand domiciliul/reşedinţa în România, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumiţi în continuare „Participanţi”).
5.2 Nu sunt eligibili de a participa la Campanie angajaţii Organizatorului, angajaţii companiei şi nici membrii familiilor tuturor acestora: soţii/soţiile ori rudele de gradul întâi ale acestora. Prin participarea la Campanie, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora, participarea la această Campanie implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

ARTICOLUL 6. PREMIILE CAMPANIEI
6.1 Cele 50 de premii oferite în cadrul prezentei Campanii promoţionale sunt:
• 10 X Frigider static Vestel RETRO SC32211 – roșu, în valoare nominală de 4.300 lei
Caracteristici:
Volumul net total: 311L
Dimensiunile produsului: Înălțime 179.4 cm x Lățime 60.5 cm x Adâncime 63.5 cm
Consum de energie: 261 kWh/an
Nivel sunet: 40 dBA
Greutate: 55.5 kg
Consumul de energie electrică Kwh 24 ore: 0.715
Tip de refrigerare: Mai puțin Frost
Tehnologie: Sistem care nu amestecă mirosurile
Roți pentru ușurință în mișcare
Rafturi din sticlă securizată (rezistente la spargere)
Sistem de control: Congelator rapid ModeYesCool
Garanție: 3 ani

• 10 X Toaster Vestel RETRO T7000 – roz, în valoare nominală de 603 lei
Caracteristici:
Putere: 2000 W
Placă turnată duplex
Poate fi folosit ca grătar prin deschidere la 180 de grade
5 Niveluri de căldură
Garanție: 2 ani

• 10 X Prăjitor de pâine Vestel RETRO – roz, în valoare nominală de 370 lei
Caracteristici:
Cameră de prăjire cu capacitate de 2 felii
Setare de rumenire în 7 etape
Sertar detașabil pentru firimituri
Braț de ridicare care oferă posibilitatea de ridicare înaltă
Sistem automat de centrare a feliilor
Garanție: 2 ani

• 10 X Blender Vestel Mix & Go – roz, în valoare nominală de 345 lei
Amestecare printr-o singură atingere!
2 sticle fără BPA
Cuțite din oțel inoxidabil
Gheață zdrobită
Capacitate mare a sticlei de amestecare: 600 ml
Power: 300 Wh
Setare Amestecare cu un singur buton
Bază antiderapantă
Capacitate mică a sticlei de amestecare: 300 ml
Accesorii pentru siguranța mașinii de spălat vase
Sticle de amestecare
Sticlă portabilă de amestecare: 2 sticle fără BPA
Dimensiuni produs: (HxlxD)120x390x130 mm
Greutate: 1.375 g
Dimensiuni cutie ambalată: 225x163x241 mm
Material lamă: Oțel inoxidabil
Garanție: 2 ani

• 10 X Smartwatch, în valoare nominală de 306 lei
• Garanție: 2 ani

6.2. Valoarea totală a premiilor marca Vestel acordate în cadrul Campaniei promoționale este de 59.240 lei.
6.3. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul prezentei Campanii promoționale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor în bani sau înlocuirea acestora cu alte bunuri, oricare ar fi acestea.
6.4. În cadrul prezentei Campanii promoționale, un Participant poate câștiga maximum 1 (un) premiu pe toata durata de desfășurare a Campaniei promoționale, indiferent de numărul de înscrieri efectuate.

ARTICOLUL 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
7.1. Fiecare client care achiziționează din supermarketuri sau magazine, la nivel național, minim 3 pachete de zahăr BOD sau BUB / cutii de zahăr BOD plicuri / pachete de zahăr BOD brun (în orice combinație), va primi în baza bonului fiscal dreptul de a se înscrie, înregistrându-se cu datele personale și seria bonului care face dovada achiziției celor 3 produse marca BOD, în pagina de concurs special creată pe site-ul www.zaharbod.ro.
7.2. Condițiile obligatorii pentru validarea înscrierii în Campania promoțională sunt:
1. Participantul trebuie să dețină un cont activ pe rețeaua socială Facebook.
2. Participantul trebuie să se informeze în prealabil și în detaliu cu privire la oricare dintre termenii și condițiile privind desfășurarea prezentei Campanii promoționale, conform prezentului Regulament.
3. Participantul trebuie să acceseze pagina de Facebook Zahar Bod, să dea LIKE & FOLLOW acestei pagini de Facebook Zahăr Bod https://www.facebook.com/fabricadezaharbod.ro , pentru a urmări noutăți cu privire la produsele din Gama Zahar BOD.
4. Participantul trebuie să acceseze pagina de Facebook Mihaela Neagu https://www.facebook.com/profile.php?id=61555638373680 (CEO Best Achiziții SRL) și să apese butonul FOLLOW / URMĂREȘTE pentru a fi conectat cu noutăți cu privire la activitățile BEST ACHIZIȚII SRL.
5. Participantul trebuie să acceseze oricare dintre aceste două pagini de Facebook menționate mai sus și să dea SHARE / DISTRIBUIE la postarea despre campania „Gustul dulce, mult aduce” pe contul personal de Facebook.
6. Un Participant unic este identificat pe baza ID-ului de Facebook.
7. Înscrierea se va face exclusiv în perioada aferentă desfășurării Campaniei promoționale mentionată în secțiunea 3.1. de mai sus.
8. Un Participant, identificat pe baza ID-ului de Facebook, poate participa nelimitat în cadrul Concursului, cu mai multe bonuri fiscale – în mod obligatoriu diferite (pentru mai multe șanse de câștig), dar poate câștiga 1 (un) singur premiu, pe întreaga perioadă a Campaniei promoționale.
7.3. Înscrierile, respectiv distribuirile postărilor de promovare ale Campaniei promoționale, trebuie să respecte următoarele cerințe pentru a fi acceptate în cadrul Campaniei promoționale:
• să nu includă conținut licentios, imoral sau antisocial;
• să nu conțină detalii defaimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare în general sau în mod direct pentru persoane de o anumită rasă, etnie, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic;
• să nu conțină amenintari către nicio terță persoană, loc, afacere sau grup, să nu lezeze intimitatea, dreptul la viață privată și/sau alte drepturi ale niciunei terțe persoane, firme sau entitate și să nu încalce în niciun alt mod legislația și reglementările aplicabile.
• să nu conțină referiri sau imagini cu privire la mărci înregistrate;
• să nu conțină aluzii/referiri directe sau indirecte la mărci de țigarete sau alcool;
• să fie original și să nu conțină elemente obscene, jignitoare sau antisociale;
• să fie realist, fără texte, logo-uri sau orice alte materiale care implică drepturi de autor sau care nu aparțin participantului;
• să nu includă imagini de persoane indiferent dacă sunt imagini ale membrilor familiei acestuia sau terți; sunt luate în considerare doar imaginile de persoane doar dacă în acestea se regăsește doar persoana participantă;
• să nu aducă un prejudiciu de imagine mărcii Organizatorului;
• să respecte tematica Campaniei promoționale conform celor descrise în prezentul Regulament.

ARTICOLUL 8. CONDIŢII DE VALIDARE
8.1 Pentru ca un Participant să fie validat câştigător, trebuie să îndeplinească simultan următoarele:
– să îndeplinească condiţiile prezentate la Articolul 5 a prezentului Regulament.
– să se înscrie în Campanie, respectând mecanismul Campaniei promoționale prevăzut la Articolul 7

ARTICOLUL 9. DESEMNAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR
9.1 DESEMNAREA CASTIGATORILOR
Toți clienții magazinelor/supermarketurilor Profi, Kaufland, Lidl, Carrefour etc. care vor avea un bon fiscal de achiziție a minim 3 pachete de zahăr BOD cumpărate în perioada Campaniei promoționale sunt câștigători dacă au respectat și prevederile Art. 7 de mai sus.

9.2. ACORDAREA PREMIILOR
Premiile din cadrul Campaniei promoționale se vor acorda prin tragere la sorți electronică, efectuată după cum urmează:
• În data de 06.06.2024 se va efectua tragerea la sorți și se vor desemna câștigătorii din toate înscrierile valide primite în timpul Campaniei promoționale. În cadrul tragerii la sorți se vor extrage aleatoriu 50 de câștigători pentru premiile descrise la Art. 6 de mai sus.
• Tragerea la sorți presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire și extragere aleatorie, care va selecta câștigătorii dintr-o bază de date ce conține toate înscrierile valide conform celor menționate mai sus. Extragerea va fi efectuată în prezența unei comisii, denumită în continuare „Comisia”, din care va face parte și un notar public, fie la sediul social din București, sector 2, Bdul. Ferdinand I nr. 58 C, scara A, etaj 3, ap. 9, fie la sediul biroului notarului public.
• În cazul în care participantul câștigător nu răspunde la mesajul privat sau nu își revendică premiul în termen de o zi calendaristică din momentul în care a fost anunțat sau refuză din motive personale premiul, se consideră că nu este interesat de validarea sa drept câștigător și, ca atare, nu i se va mai acorda premiul. Premiile nereclamate nu se vor redistribui și vor fi anulate.

9.3. VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR
• Ulterior desemnării celor 50 de câștigători, prin tragere la sorți aleatorie, Organizatorul va începe procesul de validare al acestora, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea tuturor condițiilor privind înscrierea Participanților și a acțiunilor înregistrare pe/de pe pagina personală de Facebook, precum și respectarea tuturor dispozițiilor prezentului Regulament.
• Participanții care au fost desemnați câștigători vor fi etichetați în postarea de Campanie de pe canalul de Social Media (Facebook) pe paginile Zahăr Bod / Mihaela Neagu, în perioada 06.06 – 07.06.2024.
• Participanții care au fost desemnați câștigători vor fi contactați, de către Organizator, în primul pas, prin comentariu la postare, prin intermediul paginii de Facebook Zahăr Bod / Mihaela Neagu, pentru a li se solicita numele complet, adresa de domiciliu și numărul de telefon pentru reverificare cu datele care au fost înregistrate pe site-ul www.zaharbod.ro, urmând ca acesta să răspundă prin mesaj privat în maximum 2 (două) zile de la momentul contactării (prin mesaj privat transmis pe contul personal de Facebook). Ulterior, în pasul doi, Participanții care au fost desemnați câștigători vor fi contactați prin apel telefonic, de către reprezentanții Organizatorului, în intervalul orar 09:00 – 20:00, de 3 (trei) ori în maximum 1 (una/o) zi lucrătoare de la data la care aceștia au comunicat numărul de telefon prin mesaj privat; numărul de telefon utilizat servește pentru identificarea Participanților și contactarea acestora. În cazul în care Participantul nu poate fi contactat, după prima zi lucrătoare se vor aplica prevederile prezentului Regulament.
• Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul desemnat câștigător va furniza informațiile necesare identificării și validării lui, respectiv, în prima fază, în momentul contactării acestuia pe Facebook, va furniza Organizatorului, numărul de telefon, iar ulterior, în cadrul apelului telefonic, va furniza nume, prenume, numar de telefon (pentru validarea înscrierii pe site-ul www.zaharbod.ro), data nașterii (pentru validarea vârstei), adresa de domiciliu (pentru livrarea premiului) și adresa de email.
• În cadrul apelului telefonic, Participantului i se va solicita să declare următoarele informații: nume, prenume, data nașterii, adresa de domiciliu și adresa de email, pentru a primi ulterior premiul. În cazul în care un Participant nu dorește înregistrarea convorbirii sau nu furnizează toate informațiile necesare procesului de validare, dupa încheierea apelului, acesta va primi un sms cu o adresă de email unde poate transmite datele sale de contact necesare pentru procesul de validare și înmânare a premiilor (prin servicii de curierat specializate), în termen de 2 (două) zile de la data comunicării sms-ului. Dacă datele transmise de Participant prin email sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi o confirmare. Dacă Participantul nu completează datele sale de contact în termen de 2(două) zile de primirea sms-ului cu adresa de email, Participantul va fi invalidat.
• Bonul fiscal care face dovada achiziției celor 3 produse din gama Zahăr BOD trebuie păstrat pentru validare, iar la momentul trimiterii emailului cu datele personale, Câștigătorul are obligația de a transmite și o fotografie lizibilă cu numărul/seria bonului fiscal care face dovada achiziției celor 3 produse din Gama Zahăr BOD, conform înregistrării efectuate pe site-ul www.zaharbod.ro, în pagina Campaniei “Gustul dulce, mult aduce”.
• Dacă premiul nu se acordă ca urmare a neîndeplinirii de către Participant a uneia sau a mai multor condiții de validare, acesta va rămane neacordat.
• Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul dacă Participanții desemnați câștigători nu îndeplinesc condițiile de validare sau în cazul în care nu sunt suficiente înscrieri în Concurs (minimum 200 de participanți pe întreaga perioadă, respectiv 05.04 – 31.05.2024).
• Premiile vor fi transmise prin servicii specializate de curierat, la adresa de de domiciliu comunicată de către câștigător în timpul apelului telefonic, în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care aceștia au fost validați.
• Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondență cu potențialii câștigători sau câștigătorii premiilor după expirarea termenelor prevăzute în prezentul Regulament, sau cu alți participanți în afara obligațiilor asumate prin prezentul Regulament.
• În situația în care, din motive independente de Organizator, unul dintre câștigătorii validați pentru a beneficia de premiu, va anunța Organizatorul, pe canalele prin care a fost contactat inițial, pentru a i se aduce la cunoștință câștigarea premiului că nu poate participa sau refuză, sau nu mai deține bonul fiscal înregistrat pe www.zaharbod.ro prin care să facă dovada achiziției celor 3 produse din Gama Zahăr BOD, premiul nu se va acorda și va rămâne în proprietatea Organizatorului care poate dispune liber de acesta în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

ARTICOLUL 10. TAXE SI IMPOZITE
10.1 Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu legislația în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiile, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

ARTICOLUL 11. LIMITAREA RĂSPUNDERII
11.1 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii promoționale.
11.2 Organizatorul Campaniei promoționale nu va avea nicio răspundere și nu va putea fi implicat în niciun litigiu legat de deținerea sau de proprietatea asupra premiilor câștigate, cât și în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu această Campania promoțională, excepție făcând cele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 („OG99/2000”) privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 650/2002.
11.3 În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări din cadrul acestei Campanii promoționale, decizia comisiei este definitivă. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:
11.4 Nicio eroare în datele furnizate de către câștigători; acuratetea datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, aceasta fiind responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării și trimiterii în condiții normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câștigator, imposibilitatea înscrierii în Campania promoțională din cauza ilizibilității datelor personale, după caz.
11.5 Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea, din orice motive, a unui câștigător de a intra în posesia premiului câștigat.
11.6 Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea sursei de energie electrică a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voință a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele Campaniei promoționale prin înscrieri repetate cu numărul aceluiași bon fiscal etc).
11.7 Organizatorul nu va fi responsabil pentru toate și oricare reclamații, de orice natură, referitoare la premiile acordate, ulterioare semnării de primire a premiilor de către Participanții desemnați câștigători. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate primi premiul din cauza numelui, prenumelui, telefonului, adresei de corespondență sau adresei de mail transmise greșit sau la care nu are acces.

ARTICOLUL 12. INCETAREA/INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
12.1 Campania promoțională poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în Articolul 2 în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei promoționale.
12.2 Forța majoră înseamnă orice eveniment extern, absolut invincibil şi inevitabil care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulamentul Campaniei promoționale.
12.3 Campania promoționala mai poate înceta oricând înainte de împlinirea perioadei stabilite în Articolul 2 de mai sus, ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor de mai sus.
ARTICOLUL 13. LITIGII
13.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei promoționale se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din Municipiul Bucuresti, la care Organizatorul își are sediul ales, potrivit legii române.
13.2 Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei promoționale se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data anunțării câștigătorilor. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

ARTICOLUL 14. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
14.1 Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
14.2 În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către S.C.Best Achizitii SRL în calitate de Organizator al Campaniei.
14.3 Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către S.C.Best Achiziții SRL, în vederea:
• Desfășurării Campaniei
• Îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale organizatorului

ARTICOLUL 15. ALTE CLAUZE
15.1 Deciziile Organizatorului privind Campania promoțională sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.
15.2 Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.
15.3 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului sau a înregistrărilor pe site-ul www.zaharbod.ro, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei promoționale.
15.4 Prezentul Regulament va fi legalizat de către un notar public autorizat, după care va fi încărcat în format electronic pe site-ul responsabil cu derularea Campaniei promoționale, respectiv www.zaharbod.ro.

Budar Carmen Elena Luiza
Administrator